WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW


  

Podstawy prawne

Rodzaje wyceny

Podejście majątkowe

Podejście dochodowe

Podejście porównawcze

 

Kontakt

 

Podstawy prawne wyceny przedsiębiorstwa

W Polsce nie istnieją przepisy prawne regulujące przyznawanie uprawnień zawodowych w zakresie wycen przedsiębiorstw. Każda osoba fizyczna lub prawna, jeżeli nie istnieją ograniczenia prawne innego rodzaju, może prowadzić taką działalność na zasadach ogólnych. Jest to duża różnica w stosunku do środowiska rzeczoznawców majątkowych, gdzie obowiązuje długa procedura zdobywania uprawnień zawodowych zakończona egzaminem państwowym. Certyfikowany zawód biegłego w zakresie wyceny przedsiębiorstwa występuje np. w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie tj. Business Valuation Analyst, Business Valuator, Business Appraiser [Panfil, Szablewski 2011, s. 33].

       Ewentualne konflikty dotyczące wycen przedsiębiorstw rozstrzygane są w sądach cywilnych. Brakuje odpowiednika Komisji Odpowiedzialności Zawodowej rzeczoznawców majątkowych, która rozstrzyga spory dotyczące wyceny nieruchomości. Ma też możliwość pozbawienia lub zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

       W Polsce nie istnieją też prawnie obowiązujące regulacje dotyczące metodologii wyceny przedsiębiorstwa. Analityk przeprowadzający wycenę przedsiębiorstwa opiera się na ogólnych przepisach prawa, a w szczególności na aktach prawnych regulujących obrót gospodarczy. Środowisko osób zajmujących się profesjonalnie wyceną przedsiębiorstw wypracowało metody wyceny w oparciu o wzorce zagraniczne (głównie z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych) oraz bazując na własnych badaniach i doświadczeniach. Od kliku lat działa Polskie Towarzystwo Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw, które przyjęło własny Kodeks Etyczny, jednakże nie wdrożyło do tej pory żadnych standardów wyceny [Panfil, Szablewski 2011, s. 33].

       W ubiegłym roku sfinalizowano opracowanie długo oczekiwanego dokumentu zawierającego wytyczne do wycen przedsiębiorstw. W dniu 11 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) została uchwalona Nota Interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. W zespole opracowującym dokument uczestniczyli naukowcy i praktycy zajmujący się wycenami przedsiębiorstw (m.in. E. Mączyńska, M. Panfil, M. Pęksyk, M. Prystupa, D. Zarzecki). Nota przedstawia zasady dobrej praktyki zawodowej w zakresie wyceny przedsiębiorstw (z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie) i jest zalecana jako podstawa przy sporządzaniu wycen przedsiębiorstw w Polsce.

Bibliografia

1.        Panfil M., Szablewski A. [2011], Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstwa, [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, M. Panfil, A. Szablewski (red.) Poltext, Warszawa.

 


 Kontakt | Napisz do nas | Strona główna